Commerce en Mutuaris

Hierdie pakkette is spesifiek geskep vir sekuriteits maatskappye en besighede in die gasvryheidsbedryf maar kan ook verander word om enige organisasie te voorsien van omvattende regsdienste.

Lees Meer...

Familia en Arcus

Alhoewel ons spesialiseer in lewering van regsdienste aan besighede, bied ons egter dieselfde kwaliteit dekking aan individue met dieselfde sorg en ywer om te verseker dat u die kliënt nie net nog 'n nommer is nie.

Lees Meer...

Regsadvies

Ons kliënte kan ons 24 uur per dag, 7dae per week op 'n 0861 telefoonnommer skakel waarna ons spoedig enige navrae deur die regte kanale sal hanteer. Hierdie diens word aangebied deur 'n interne regsafdeling bestaande uit praktiserende prokureurs en 'n administratiewe afdeling wat advies verskaf ten opsigte van enige regsprobleem. Tipiese voorvalle waarmee ons alledaags te doen kry is swartlys naam verwydering, onregmatige ontslag of afdanking, sakebestuur sowel as die wetlike prosedures wat gevolg moet word in egskeidings gevalle.

Regsdokumentasie

Regsdokumentasie word voorsien en bestaande dokumente sal onder die loep geneem word vir ons kliënt se spesiale behoeftes; huurooreenkomste met betrekking tot sakepersele tussen ons kliënt en 'n derde party; asook diensvlakooreenkomste en maatskappy registrasies. Ons dokumentasie is geregshof beproefde materiaal en ons trek ook nuwe dokumentasie op in spesiale gevalle.

Regsadministrasie

Dienste sluit alle regspleging in waar 'n dagvaarding of hofaansoek nog nie uitgereik is nie. Voorbeelde hiervan is waar die betrokke partye met ons vergader om skuldinvordering te bespreek en sodoende 'n werkende oplossing te fasiliteer namens ons kliënt, maatskappy registrasies, voldoening aan regulatoriese vereistes, vuurwapen lisensierings en vele meer.

Regsverteenwoordiging

Ons het 'n landswye netwerk van prokureurs en arbeidskonsultante om na ons kliënte se behoeftes om te sien. Dit stel ons in staat om - soos per ons standaard terme en voorwaardes - voorsiening te maak vir enige vorm van regspleging; hetsy in die hooggeregshof, landroshof of kriminele howe - insluitend regs- tribunale./p>